Domy Sąsiedzkie

Domy Sąsiedzkie

Domy C i D widziane od strony podjazdu

Domy Sąsiedzkie

Kategoria: Domy, Komercyjne, Mieszkalne

Klient: Prywatny

Rok: W opracowaniu

Status: Pozwolenie na Budowę

Powierzchnia: 400 m2

Wizualizacje: Sebastian Grochowski

Architektura: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś

Lokalizacja: okolice Warszawy, Polska

Domy C i D widziane od strony podjazdu

Domy C i D widziane od strony podjazdu

Projektowaną zabudowę tworzą cztery budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowane pomiędzy gęstą zabudową usytuowaną w granicach sąsiednich działek. Bliźniaki zaprojektowano w oparciu o stałą zasadę: każdy segment posiada rzut w kształcie litery L i przekryty jest dachem o rzucie prostokątnym. Powstałe w ten sposób charakterystyczne zadaszenia zaznaczają strefy wejściowe i taras, wyznaczając przestrzenie prywatne projektowanych budynków.

Strefa wejściowa i ogród domu B

Strefa wejściowa i ogród domu B

Koncepcja zabudowy dla działki, zgodnie z wydaną decyzją WZ zakłada budowę 4 budynków (segmentów) jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, stanowiących zespół pasujących do siebie obiektów nawiązujących do zabudowy na sąsiednich działkach.

 

Pierwszą grupę budynków stanowią segmenty A i B usytuowane w pierwszej linii zabudowy. Z uwagi na sąsiedztwo budynków w ostrej granicy działki, domy zaprojektowano jako przylegające całą długością ściany do zabudowy sąsiedniej.  Budynki A i B różnią się programem funkcjonalnym oraz nieznacznie powierzchnią użytkową. Drugą linię zabudowy tworzą domy C i D zaprojektowane jako segmenty powtarzalne. Budynki współdzielić będą dojazd, dojścia, strefę wejściową na teren oraz śmietniki i studnie.

Grupy budynków przekryte są dachami o kącie nachylenia połaci 20° wspólnie tworzącym geometrię dwuspadową, co stanowi nawiązanie do otaczającej zabudowy. Budynki A i B posiadają kalenicę równoległą do krótszego boku działki, a C i D prostopadłą, co dynamizuje kompozycję projektowanego układu urbanistycznego i sprawia, że wszystkie budynki skierowane są elewacją szczytową w kierunku podjazdu. Budynki zaprojektowano jako 2-kondygnacyjne bez podpiwniczenia.

 

Zespół budynków cechować będzie dominująca kolorystyka bieli, obecna w wykończeniach ścian, dachu, balustrad i ogrodzeń, skąpana w zieleni ozdobnych traw. Materiałem wykończeniowym dachu i ścian będzie blacha aluminiowa na rąbek stojący, płynnie przechodząca na elewacje, a wnęk – biały tynk. W kontraście do chłodnych, blaszanych elewacji, stolarkę zaprojektowano jako drewnianą w kolorze naturalnym. Ze względu na wymogi związane z ochroną przeciwpożarową budynków, domy projektuje się w technologii ściany jednowarstwowej.

Plan Sytuacyjny

Plan Sytuacyjny

Rzut Parteru - budynki A i B

Rzut Parteru - budynki A i B

Przekrój - Budynki A i B

Przekrój - Budynki A i B

Rzut Parteru - Budynki C i D

Rzut Parteru - Budynki C i D

Przekrój - Budynki C i D

Przekrój - Budynki C i D