Bunkier Sztuki

Bunkier Sztuki

Bunkier Sztuki

Kategoria: Przebudowa, Publiczne

Klient: Galeria Sztuki Współczesniej Bunkier Sztuki

Rok: 2016

Status: Projekt Konkursowy

Lokalizacja: Kraków, Polska

Architekci: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś

Wizualizacje: Sebastian Grochowski

Zastany budynek Galerii stanowi wyrazistą kompozycję elementów pochodzących z różnych lat. Unikalna, żelbetowa elewacja o horyzontalnym układzie odzwierciedla okres w jakim powstała (brutalizm) i kontrastuje z historyczną częścią tzw. Drobnerówki. Projektowana nadbudowa wraz z pawilonem stanowią kontynuację tej zasady wzbogacając kompozycję budynku o współczesne elementy.

Zaproponowana kubatura stanowi odrębny fragment rozbudowanej struktury galerii i kształtem nawiązuje bardziej do dachu niż do elewacji. Podkreśla granicę pomiędzy nowym a starym. Dzięki temu, nie zaburza proporcji budynku istniejącego, którego dotychczasowa forma, pomimo rozbudowy, pozostaje czytelna. Powstaje obiekt, którego zewnętrzna budowa jest odzwierciedleniem narastających zmian, będących efektem adaptacji instytucji Bunkra Sztuki do aktualnych czasów i zmieniających się potrzeb.

 

Na styku nowej części ze starą, w licu elewacji budynku istniejącego, zaprojektowano przeszklenia, które otwierają Galerię na miasto i humanizują dotychczas nieprzystępny Bunkier. Stanowią one widoczny sygnał w przestrzeni Plant, kuszący przechodniów i zachęcający do kontaktu ze sztuką. Pozostała część nadbudowy jest cofnięta i nie powtarza obrysu elewacji istniejącej, potęgując wrażenie odmienności i tłumacząc genezę całej formy.

Wnętrze Galerii

Wnętrze Galerii

Oryginalna struktura wnętrz Bunkra Sztuki charakteryzuje się płynnością przestrzeni ekspozycyjnych i brakiem jednoznacznie zdefiniowanych granic. Przestrzeń holu wejściowego łączy się z galerią parteru oraz płynnie przenika na kolejne piętra. Projektowana nadbudowa kontynuuje otwarty, swobodny schemat przepływu przestrzeni i zamyka ją pod atrakcyjnym zadaszeniem. Generuje miejsce do kreatywnych działań i pozostawia swobodę w sposobie wykorzystania i łączenia przestrzeni ekspozycyjnych. Dodatkowe ingerencje polegają przede wszystkim na uporządkowaniu funkcjonalnym wnętrz z zachowaniem ich pierwotnego charakteru.

 

Zaproponowana rozbudowa podziemna z niezależnym wejściem spod zadaszenia kawiarni (zlokalizowanym w sąsiedztwie wejścia głównego Bunkra Sztuki) wzbogaca program Galerii o część konferencyjno-edukacyjną. Wielofunkcyjny pasaż łączy się z holem windowym, kontynuując ogólnodostępną przestrzeń na poziomie -1 i zaznaczając jej obecność kompozycją świetlików umieszczonych w posadzce placu przed budynkiem Bunkra.

Strefa Wejściowa

Strefa Wejściowa

Zaprojektowany pawilon kawiarni dzięki przeszklonej po całym obwodzie i częściowo rozsuwanej elewacji otwiera się na Planty. Pozornie masywny, stalowy dach poprzez swoją ażurową strukturę filtruje dopływ światła słonecznego, nie pozwalając na przegrzanie wnętrza. Jego wygięta forma – operująca tym samym językiem, co nowo-projektowana kondygnacja budynku – akcentuje wejście główne do kawiarni wraz z zejściem do kondygnacji podziemnej, które wspólnie z wejściem głównym do Galerii tworzą czytelną strefę komunikacyjną przed budynkiem.